Behandeling

Een huisarts, bedrijfsarts, kinderarts of andere medisch specialist kan uw kind verwijzen naar een revalidatiearts. Na verwijzing wordt u uitgenodigd voor een revalidatieconsult. Tijdens dit consult stelt een revalidatiearts samen met u en uw kind een behandelplan op. Dit plan richt zich op hersteldoelen en mogelijkheden en wordt afgestemd op uw individuele behoefte. Dit wordt met u besproken. In de online omgeving van MijnRevalidatieFriesland kunt u o.a. dit behandelplan vinden.

Observatie en behandeling

Behandeling wordt meestal gestart met een observatieperiode. Het doel daarvan is om zo goed mogelijk zicht te krijgen op de problemen en mogelijkheden van uw kind. Diverse therapeuten overleggen met kind en ouders en stellen een behandelplan op. Daarna volgt een behandelperiode waarin er aan concrete doelen gewerkt wordt. Waar nodig kan het behandelplan ook tussentijds bijgesteld worden. De duur van de behandelfase is afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Vormen van behandeling

De meeste kinderen volgen een poliklinisch behandelprogramma. Bij poliklinische revalidatie bezoekt uw kind regelmatig een locatie. Als een zeer intensieve behandeling nodig is, of als uw kind minder belastbaar is, verblijft uw kind in het revalidatiecentrum te Beetsterzwaag. De leeftijd van de kinderen en jongeren op de afdeling klinische revalidatie varieert van 0 tot ongeveer 18 jaar. Daarnaast kan uw kind ook op basis van dagbehandeling bij ons komen, geplaatst worden in de Ouder en Kind groep of de Therapeutische Peuter Groep. Uw kind kan geadviseerd worden deel te nemen aan een intensief therapiekamp om bepaalde vaardigheden te trainen, denk bijvoorbeeld aan de piratengroep of het CIMT-BIT therapiekamp. Ook zijn er speciale spreekuren (bijvoorbeeld het schoenen spreekuur).

Als uw kind in de kliniek verblijft en in staat is een schoolprogramma te volgen, dan gaat hij of zij gedeeltelijk of de gehele dag naar school Lyndensteyn. Deze mytyl/tyltyl school bevindt zich direct naast de locatie Beetsterzwaag.

Na de behandeling

Tijdens de laatste fase van de behandeling wordt uw kind voorbereid op de periode na de revalidatie. Het kan zijn dat uw kind hulpmiddelen nodig heeft, zoals aanpassingen thuis of op school of dat aanvullende behandeling nodig is (bijvoorbeeld in de eerstelijn). U wordt dan doorverwezen. Na afloop van de behandeling volgt bijna altijd ook een controle-afspraak bij de revalidatiearts.