Veelgestelde vragen klinische revalidatie

Indien mogelijk ga je in het weekend naar huis. Als dit niet mogelijk is dan blijf je in het revalidatiecentrum. Soms wordt besloten dat je het eerste weekend na opname in het revalidatiecentrum blijft om beter te kunnen inschatten of weekendverlof verantwoord en haalbaar is. In het weekend worden er geen therapieën gepland al kan het wel gebeuren dat je oefeningen of opdrachten mee krijgt van de behandelaars. Als je naar huis mag kun je vrijdag vanaf 17 uur of na je laatste therapie opgehaald worden en we verwachten je zondagavond vóór 21 uur weer terug. In overleg mag je soms maandag om 9 uur terugkomen.

Naast de huiskamer is een speelkamer. Hier kun je onder andere spelen, spelletjes doen en muziek maken. Er is een computerruimte waar ook een Wii staat. Op de afdeling is een airhockeytafel en een tafeltennistafel. Als je even al je energie kwijt wilt kun je je (in overleg) uitleven op een boks-paal. Afhankelijk van je mogelijkheden kun je met of zonder verpleging er op uit in het dorp, park of bos.

Iedereen die in staat is een schoolprogramma te volgen gaat gedeeltelijk of de gehele dag naar School Lyndensteyn. Hier kijken ze welke klas het beste bij je past. Hierbij is er meestal ook overleg met je eigen school. Als je opgenomen wordt, hoor je zo snel mogelijk in welke klas je les gaat krijgen. Ook wordt gekeken of je meteen hele dagen naar school kunt of dat dit langzaam opgebouwd moet worden. Naar school gaan is ook mogelijk als je nog bedlegerig bent. Je wordt dan gewoon met bed en al naar de klas gebracht. School Lyndensteyn is de mytyl/tyltylschool die verbonden is aan het revalidatiecentrum. Basisschoolkinderen worden geplaatst in een bijpassende klas van de onderbouw. Er zijn voor alle leeftijden klassen voor kinderen met een gemiddeld leerniveau en ook klassen met een lager leerniveau. Middelbare scholieren of MBOers worden geplaatst in de schakel- en oriëntatieklas. Je volgt zoveel mogelijk je schoolprogramma van je eigen school. De leraren van school Lyndensteyn houden contact met de leraren van je eigen school.

Het antwoord op deze vraag is voor iedereen weer anders. Soms wordt bij de opname afgesproken hoeveel weken je gaat revalideren. Meestal is de precieze einddatum niet bij het begin bekend. We stemmen gedurende de revalidatie met jou en je ouders af wat je allemaal moet kunnen om weer thuis te kunnen wonen. Hierop gaan we ons dan in de behandeling richten.

Er zijn verschillende huisregels, de regels die op jou van toepassing zijn krijg je bij opname te horen. Hierbij valt te denken aan regels voor bedtijd en rust op de afdeling, afspraken over het gebruik van mobieltjes tijdens de maaltijden, corveetaken en bezoek.

Er zijn veel verschillende therapieën mogelijk; fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, zwemmen, paardrijden, sporten, muziektherapie, speltherapie. Afhankelijk van het revalidatieprogramma krijgen jij en je ouders te maken met verschillende behandelaars zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, psychologen, orthopedagogen, muziektherapeuten, agogisch medewerkers, bewegingsagogen, geestelijk verzorger, verpleegkundigen en de revalidatie arts. Je krijgt zoveel mogelijk te maken met een vast behandelteam, op de afdeling krijg je een verpleegkundige toegewezen die jou begeleid en eerste aanspreekpunt is. Meer weten over wat revalidatie is? Bekijk dan dit filmpje.

Het ontbijt is tussen 7.30 en 9.00 uur in de huiskamer. Daarna gaat iedereen naar therapie of school, je volgt je eigen revalidatieprogramma. Hierin kunnen ook rusttijden voorkomen. Tussen de middag is er een gezamenlijke broodmaaltijd in de huiskamer en daarna volgt iedereen weer zijn eigen programma. Na schooltijd is de huiskamer het centrale punt voor ontspanning en het ontvangen van visite. Tot 17.00 uur kun je therapie hebben. Daarna volgt de gezamenlijke warme avondmaaltijd. De bedtijd is afhankelijk van je leeftijd en conditie.

Er zijn één en tweepersoonskamers. Bij de indeling van de kamer wordt rekening gehouden met je leeftijd en conditie. In de slaapkamer heb je je eigen kast, kluisje en een televisie. Je mag spulletjes van thuis meenemen om je kamer gezelliger te maken. Bij de kamers zijn (aangepaste) toiletten en badkamers. Op de afdeling zijn twee huiskamers en een speelkamer. De huiskamer is het centrale ontmoetingspunt, er wordt gezamenlijk gegeten met de andere kinderen en jongeren en je kunt er spelletjes doen, televisie kijken en kletsen met andere patiënten en visite.

De leeftijd van de kinderen en jongeren die zijn opgenomen kan variëren van 0 tot 20 jaar. De kans is groot dat je leeftijdsgenoten treft. Bij de therapieën en op school tref je zeker leeftijdsgenoten, daar zie je kinderen en jongeren die poliklinisch worden behandeld.

Er zijn op de afdeling computers en laptops die je kunt gebruiken voor mail of sociale media. Je familie en vrienden kunnen ook op bezoek komen, dan kun je ze laten zien waar je verblijft en wat je allemaal moet doen in je revalidatie. Er worden afspraken met jou gemaakt over het gebruik van mobiele telefoon, laptop, tablet of computers.

Dat mag! Er zijn wel spelregels over het gebruik.

Op de afdeling wordt om 17:15 uur warm gegeten. Wanneer je ouders willen blijven eten, dan kun je in overleg met de verpleging samen met hen eten in het restaurant. Dit moet wel vooraf gereserveerd en betaald worden.

Er mag een van je ouders bij je op de kamer slapen. Je ouders kunnen ook, tegen een kleine vergoeding, in de Ronald McDonald Hoeve logeren. Deze is naast het revalidatiecentrum.

Bezoek is mogelijk in de vrije momenten in je dagprogramma. De tijdstippen zijn afhankelijk van je schooltijden en therapieën. ’s Avonds mag er, afhankelijk van de afspraken, tot 21.00 uur visite langskomen. Als je conditie nog heel slecht is en je veel rust nodig hebt worden er voor jou speciale afspraken gemaakt. Voor kinderen en jongeren met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten worden apart afspraken gemaakt. Dit hoor je bij de intake.Wanneer iemand die op bezoek wil komen een besmettelijke ziekte heeft of kortgeleden heeft gehad, is het in verband met besmettingsgevaar belangrijk dat je met de revalidatiearts overlegt.