Ons team

De revalidatiearts bekijkt samen met u hoe we uw kind zo goed mogelijk kunnen helpen. De therapieën worden gegeven door ons team dat bestaat uit:

 • fysiotherapeut
 • bewegingsagoog
 • ergotherapeut
 • logopedist
 • psycholoog
 • orthopedagoog
 • cognitief revalidatie therapeut
 • maatschappelijk werker
 • muziektherapeut
 • activiteitentherapeut
 • sociaal cultureel werk
 • medewerker therapeutisch paardrijden
 • geestelijk verzorger
 • verpleegkundige