Meer dan 100 jaar ervaring

De huidige revalidatiegeneeskunde van Revalidatie Friesland kent een rijke historie. Wat in 1915 startte als een huis voor zieke kinderen is in meer dan 100 jaar uitgegroeid tot een organisatie met elf locaties voor medisch specialistische revalidatie.

Binnen revalidatie Friesland is volop aandacht voor bewaking en bevordering van de kwaliteit van zorg. Dat het streven naar kwalitatief goede zorg zijn vruchten afwerpt, blijkt uit de verschillende kwaliteitskeurmerken die aan ons zijn toegekend. Een kwaliteitskeurmerk is een officiële erkenning dat we aan de vastgestelde kwaliteitseisen voldoen.