MijnRevalidatieFriesland

Als patiënt van Revalidatie Friesland heeft uw kind toegang tot MijnRevalidatieFriesland. Een online omgeving die veilig inzicht geeft in de medische gegevens van uw kind.

Inzage & overzicht

Mogelijkheden MijnRevalidatieFriesland:

 • afspraken en eventuele opname(s) inzien
 • medisch dossier bekijken (correspondentie, behandeldoelen, behandelverslagen en revalidatieplan)
 • vragenlijsten invullen
 • een vraag stellen aan de revalidatiearts (e-consult)
 • behandelinformatie lezen
 • persoonlijke gegevens inzien en wijzigen
 • persoonlijke aantekeningen maken

Welke onderdelen precies beschikbaar zijn, is afhankelijk van de locatie en afdeling waar uw kind in behandeling is.

Wie heeft toegang?

 • Kinderen tot 12 jaar: de ouders krijgen toegang tot MijnRevalidatieFriesland van hun kind via een machtiging.
 • Kinderen van 12-16 jaar: kinderen krijgen zelf toegang tot MijnRevalidatieFriesland, met hun eigen DigiD. Ouders kunnen ook toegang krijgen met een machtiging als het kind daarvoor toestemming geeft.
 • Vanaf 16 jaar hebben kinderen uitsluitend zelf toegang.

Deze leeftijdsgrenzen zijn vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Machtiging

U kunt alleen gemachtigd worden als u het ouderlijk gezag heeft. Het aanvragen van een machtiging kan alleen persoonlijk bij Revalidatie Friesland met een machtigingsformulier. Zowel uzelf als uw kind moeten bij de aanvraag aanwezig zijn. U doet de aanvraag bij de receptie. Neem uw identiteitsbewijs en dat van uw kind mee. Als beide ouders gemachtigd willen worden, dan moet u allebei een machtigingsformulier invullen en een geldig identiteitsbewijs meenemen. Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan ondertekent uw kind het formulier ook om ermee in te stemmen dat u als ouder toegang krijgt. De medewerker registreert de machtiging in het elektronisch patiëntendossier.

Machtigingsformulier MijnRevalidatieFriesland kinderen tot 12 jaar
Machtigingsformulier MijnRevalidatieFriesland kinderen 12-16 jaar

Klik hier voor een handleiding met alle stappen overzichtelijk op een rij.

Log in met DigiD

Om veilig in te loggen heeft u het volgende nodig:

 • computer, laptop of tablet met internet
 • DigiD app
 • mobiele telefoon

Inloggen op MijnRevalidatieFriesland
Wetgeving schrijft voor dat voor medische gegevens een DIGID-inlog met DigiD-app met ID-controle noodzakelijk is. Hieronder leggen wij u uit hoe u kunt inloggen. 

 • Klik bovenaan de pagina op de groene knop ‘Inloggen’. Klik op de volgende pagina nogmaals op ‘Inloggen’.
 • U komt nu in de DigiD omgeving. Kies voor inloggen met de DigiD app.
 • Vul dan uw DigiD gebruikersnaam in en klik op de knop ‘Volgende’. Scan vervolgens de QR-code met de DigiD app, kies in de app voor ‘Inloggen’ en voer uw pincode in.
 • U heeft nu toegang tot uw medische gegevens in MijnRevalidatieFriesland.

Wanneer u voor de eerste keer inlogt, vraagt DigiD een eenmalige ID-check. Houd daarom uw identiteitsbewijs bij de hand.

Geen DigiD of DigiD met sms-functie
Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen op www.digid.nl. Om MijnRevalidatieFriesland te kunnen gebruiken, moet u over een DigiD app beschikken. Dit is veiliger in gebruik. Op www.digid.nl kunt u uw DigiD-gegevens bekijken en uitbreiden. Daar leest u ook meer over het gebruik van de DigiD app.

DigiD aanvragen

Vragen

Heeft u vragen over of problemen met het gebruik van MijnRevalidatieFriesland?

 • Kijk bij de veel gestelde vragen. Mogelijk staat uw vraag hier tussen.
 • Met vragen over de behandeling kunt u bij de revalidatiearts of behandelaar terecht. Stuur een e-consult via MijnRevalidatieFriesland naar de revalidatiearts of neem telefonisch contact op met de locatie waar uw kind in behandeling is.
 • U kunt met technische vragen terecht bij de helpdesk. De helpdesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op (088) 580 15 80.
 • Heeft u vragen over het gebruik van DigiD? Ga dan naar www.digid.nl.

Bekijk de voorwaarden van MijnRevalidatieFriesland.