Wat gebeurt er in het weekend?

Indien mogelijk ga je in het weekend naar huis. Als dit niet mogelijk is dan blijf je in het revalidatiecentrum. Soms wordt besloten dat je het eerste weekend na opname in het revalidatiecentrum blijft om beter te kunnen inschatten of… Lees verder

Kun je ook leuke dingen doen?

Naast de huiskamer is een speelkamer. Hier kun je onder andere spelen, spelletjes doen en muziek maken. Er is een computerruimte waar ook een Wii staat. Op de afdeling is een airhockeytafel en een tafeltennistafel. Als je even al je… Lees verder

Kan ik ook naar school?

Iedereen die in staat is een schoolprogramma te volgen gaat gedeeltelijk of de gehele dag naar School Lyndensteyn. Hier kijken ze welke klas het beste bij je past. Hierbij is er meestal ook overleg met je eigen school. Als je… Lees verder

Hoe lang moet ik blijven?

Het antwoord op deze vraag is voor iedereen weer anders. Soms wordt bij de opname afgesproken hoeveel weken je gaat revalideren. Meestal is de precieze einddatum niet bij het begin bekend. We stemmen gedurende de revalidatie met jou en je… Lees verder

Wat zijn de huisregels?

Er zijn verschillende huisregels, de regels die op jou van toepassing zijn krijg je bij opname te horen. Hierbij valt te denken aan regels voor bedtijd en rust op de afdeling, afspraken over het gebruik van mobieltjes tijdens de maaltijden,… Lees verder

Welke therapieën zijn er?

Er zijn veel verschillende therapieën mogelijk; fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, zwemmen, paardrijden, sporten, muziektherapie, speltherapie. Afhankelijk van het revalidatieprogramma krijgen jij en je ouders te maken met verschillende behandelaars zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, psychologen, orthopedagogen, muziektherapeuten, agogisch medewerkers, bewegingsagogen,… Lees verder

Hoe ziet het dagprogramma eruit?

Het ontbijt is tussen 7.30 en 9.00 uur in de huiskamer. Daarna gaat iedereen naar therapie of school, je volgt je eigen revalidatieprogramma. Hierin kunnen ook rusttijden voorkomen. Tussen de middag is er een gezamenlijke broodmaaltijd in de huiskamer en… Lees verder

Hoe ziet de afdeling eruit?

Er zijn één en tweepersoonskamers. Bij de indeling van de kamer wordt rekening gehouden met je leeftijd en conditie. In de slaapkamer heb je je eigen kast, kluisje en een televisie. Je mag spulletjes van thuis meenemen om je kamer… Lees verder

Zijn er ook leeftijdsgenoten?

De leeftijd van de kinderen en jongeren die zijn opgenomen kan variëren van 0 tot 20 jaar. De kans is groot dat je leeftijdsgenoten treft. Bij de therapieën en op school tref je zeker leeftijdsgenoten, daar zie je kinderen en… Lees verder