Kan ik ook naar school?

Iedereen die in staat is een schoolprogramma te volgen gaat gedeeltelijk of de gehele dag naar School Lyndensteyn. Hier kijken ze welke klas het beste bij je past. Hierbij is er meestal ook overleg met je eigen school. Als je opgenomen wordt, hoor je zo snel mogelijk in welke klas je les gaat krijgen. Ook wordt gekeken of je meteen hele dagen naar school kunt of dat dit langzaam opgebouwd moet worden. Naar school gaan is ook mogelijk als je nog bedlegerig bent. Je wordt dan gewoon met bed en al naar de klas gebracht. School Lyndensteyn is de mytyl/tyltylschool die verbonden is aan het revalidatiecentrum. Basisschoolkinderen worden geplaatst in een bijpassende klas van de onderbouw. Er zijn voor alle leeftijden klassen voor kinderen met een gemiddeld leerniveau en ook klassen met een lager leerniveau. Middelbare scholieren of MBOers worden geplaatst in de schakel- en oriëntatieklas. Je volgt zoveel mogelijk je schoolprogramma van je eigen school. De leraren van school Lyndensteyn houden contact met de leraren van je eigen school.