Is er een stiltecentrum?

Wie stilte zoekt of even tot zichzelf wil komen, kan altijd terecht in het stiltecentrum. Deze openbare ruimte biedt iedereen, ongeacht levensovertuiging, een veilige plaats om zich even terug te trekken. In de ruimte kunt u eventueel ook bidden, mediteren of… Lees verder

Kan mijn bezoek blijven eten?

Alle ingestelde maatregelen om het coronavirus  in te dammen, hebben nu ook gevolgen voor het mee-eten van bezoekers in ons restaurant. Op dit moment is het mee-eten van bezoek niet toegestaan. Samen eten verbindt en samen eten is gezellig. We… Lees verder

Wat zijn de verblijfsregels?

Er zijn verschillende huisregels als u verblijft in Beetsterzwaag.  De regels die op u van toepassing zijn krijgt u voorafgaand aan uw opname te horen. Hierbij valt te denken aan richtlijnen voor alcoholgebruik, internet, parkeren, rust op de afdeling, afspraken over het gebruik van… Lees verder

Wat kan Revalidatie Friesland mij bieden?

Revalidatie Friesland biedt verschillende revalidatiebehandelingen bij allerlei ziektebeelden, beperkingen en diagnoses. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen klinisch en poliklinisch worden behandeld. Revalidatie Friesland heeft verschillende spreekuur- en behandellocaties. Informatie over onze behandelingen en producten vindt u onder revalidatiemogelijkheden.

Wat is medisch specialistische revalidatie?

In een team werken verschillende behandelaars samen, onder leiding van een revalidatiearts. De patiënt werkt samen met dit team aan het opheffen of verminderen van zijn of haar beperkingen of leert ‘ermee om te gaan’. Dit alles met als doel… Lees verder

Wie vergoedt de revalidatie?

De kosten van de revalidatiebehandeling of een consult bij de revalidatiearts zijn voor rekening van uw zorgverzekeraar. Omdat u gebruik maakt van medisch specialistische zorg kan het zijn dat uw eigen risico moet worden ingezet. Lees meer informatie over de… Lees verder