Wat zijn de verblijfsregels?

Er zijn verschillende huisregels als u verblijft in Beetsterzwaag.  De regels die op u van toepassing zijn krijgt u voorafgaand aan uw opname te horen. Hierbij valt te denken aan richtlijnen voor alcoholgebruik, internet, parkeren, rust op de afdeling, afspraken over het gebruik van mobieltjes tijdens de maaltijden en bezoek.