Werken tijdens en na uw revalidatie

Revalidatie en arbeid

Als werken door ziekte of aandoening niet of gedeeltelijk mogelijk is, kan dat grote gevolgen hebben. Daarom is er bij Revalidatie Friesland aandacht voor terugkeer naar werk tijdens uw revalidatieperiode.

Mensen verschillen van elkaar. De terugkeer naar werk verloopt daarom voor iedereen anders. De wet- en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid is voor iedereen gelijk. In bijgaande brochure staan de belangrijkste zaken voor ‘weer aan het werk gaan’ beschreven.

Bijgaande brochure is een naslagwerk, dat u op advies van uw revalidatiearts of behandelaar toegestuurd heeft gekregen.  In een informatiebijeenkomst of een individueel gesprek met een aandachtsfunctionaris arbeid kan de beschreven informatie verder worden toegelicht. Voor meer vragen kunt u terecht bij uw behandelaar of revalidatiearts.

Contact

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 088 580 15 80.