Therapeutische Peuter Groep (TPG)

Jonge kinderen met beperkingen in de motoriek of een ontwikkelingsachterstand kunnen gebaat zijn bij specialistische revalidatiebehandeling in een kleine groep. De therapeutische peutergroep is bedoeld voor kinderen:

  • in de leeftijd van ca. 1,5 tot 4 jaar
  • met motorische problemen, waardoor zij beperkt worden in hun bewegen.
  • met een ontwikkelingsachterstand door een combinatie van problemen op het gebied van motoriek, communicatie, spel, eten en drinken en/of gedrag.
  • waarbij sprake is van een duidelijke leerbaarheid in wisselwerking met de omgeving.

Er zijn therapeutische peutergroepen in Beetsterzwaag en Leeuwarden.

Medisch specialistische revalidatiebehandeling

Een therapeutische peutergroep biedt gespecialiseerde opvang en revalidatie voor jonge kinderen die een ontwikkelingsachterstand hebben.

Het doel van de therapeutische peutergroep is het bieden van een omgeving waarbinnen het kind gestimuleerd wordt om zijn mogelijkheden tot bewegen, spel, communicatie, eten en drinken optimaal te ontwikkelen.
Een ander belangrijk doel is het komen tot een weloverwogen advies voor vervolgonderwijs vanaf het 4e jaar.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland.

Contact

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 088 580 15 80.

Lees in deze gids ook de informatie over Cerebrale Parese en Ouder en Kind Groep.