Quickscan Arbeid

De Quickscan is een multidisciplinair onderzoek dat ingezet wordt om uw belastbaarheid in kaart te brengen in relatie tot de belasting van uw (toekomstige) werkzaamheden.

Medisch specialistisch onderzoek

Het doel van de Quickscan is advies te geven of verdere behandeling of onderzoek nodig is om re-integratie bij arbeid te bevorderen of (verder) ziekteverzuim te voorkomen. Revalidatie Friesland kan de Quickscan afnemen. Als er door een revalidatiearts is vastgesteld dat er geen contra-indicaties bestaan voor deelname aan een Quickscan, wordt u opgeroepen voor onderzoek.

De Quickscan wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team, bestaande uit ergotherapeut of fysiotherapeut en een psycholoog. De Quickscan is een onderzoek van ongeveer 4 uur op één dag. Het onderzoek kan de volgende onderdelen omvatten:

  • Een conditietest
  • Een bewegingsonderzoek/ lichamelijk onderzoek.
  • Gesprek over werkomstandigheden.
  • Het testen van de fysieke belasting zoals: tillen, dragen, staan, bovenhands werken etc.
  • Een intake door een psycholoog.
  • Het invullen van een aantal vragenlijsten bij zowel fysiotherapeut als bij de psycholoog.

Op basis van de resultaten van de verschillende onderdelen van het onderzoek schrijft het arbeidsteam een eindrapportage met een conclusie en advies. De uitslag van het onderzoek wordt met u besproken in een nagesprek en na uw goedkeuring ontvangen de verwijzer en huisarts de schriftelijke rapportage.

Indien een vervolg binnen de revalidatie noodzakelijk is, zal de revalidatiearts dit in gang zetten. Ook een eventuele verwijzing naar eerstelijn behandeling of naar een andere medisch specialist zal door de revalidatiearts geregeld worden. Wij nemen contact op met uw verwijzer als er andere arbeidsgerelateerde onderzoeken nodig zijn.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist of bedrijfsarts kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland. Ook verzekeraars, re-integratie bureaus, UWV, gemeenten, scholen, letselschadebedrijven en werkgevers kunnen cliënten verwijzen.

Meer informatie

Meer weten over dit onderzoek? U kunt contact met ons opnemen via arbeid@revalidatie-friesland.nl of tijdens kantooruren bellen naar: 058 – 286 64 83