Parkinson (ziekte van)

Bij de ziekte van Parkinson raakt het automatisch uitvoeren van een bewegingsactiviteit gestoord. Revalidatie Friesland kan u helpen bij de problemen die u door Parkinson tegenkomt.

Medisch specialistische revalidatiebehandeling

Binnen de behandeling is er veel aandacht voor het aanreiken van alternatieven voor bewegingen die moeizaam verlopen bij deze neuromusculaire aandoening (NMA). Ook leert u om bewust handelingen te controleren. Partners en andere gezinsleden kunnen betrokken worden in de revalidatiebehandeling. Als het nodig is kunt u tijdelijk verblijven bij de kliniek in Beetsterzwaag. Als dat niet hoeft, revalideert u poliklinisch op één van de andere locaties.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland.

Contact

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 088 580 15 80.