Oncologische revalidatie

Oncologische revalidatie helpt bij diverse lichamelijke (en psychische) problemen als gevolg van kanker. Bij deze behandeling werken verschillende disciplines samen met als doel de kwaliteit van leven van de kankerpatiënt te verbeteren. De behandeling helpt u om een nieuwe balans in uw functioneren te vinden.

Oncologische revalidatie is bedoeld voor volwassen patiënten die kanker hebben of hebben gehad. De poliklinische revalidatiebehandeling kan worden geboden in alle fasen van de ziekte: tijdens de behandeling, na afloop van de behandeling maar ook in de (langdurig) palliatieve fase. Het behandelprogramma bestaat uit verschillende modules en duurt in totaal 12 weken. Gedurende deze periode komt u gemiddeld twee keer per week naar een behandellocatie van Revalidatie Friesland.

Medisch specialistische revalidatie

De revalidatiebehandeling is gericht op herstel van fysieke, psychische en/of sociale klachten gerelateerd aan kanker. Bijwerkingen en effecten van kanker(behandelingen), zoals ernstige vermoeidheid en lichamelijke beperkingen, kunnen leiden tot verminderde kwaliteit van leven en slechter functioneren in werk en privé. In de behandeling is het een eerste prioriteit om zo min mogelijk beperkt te worden door de verschijnselen van kanker of de behandeling daarvan.

De behandeling kent een interdisciplinaire aanpak en is gebaseerd op de Richtlijn Oncologische Revalidatie van Integraal Kankercentrum Nederland. De revalidatiebehandeling start met een intake bij de revalidatiearts om uw persoonlijke revalidatiedoelen vast te stellen. Op basis hiervan wordt er met u afgesproken welke behandelmodules u zult volgen, sommige individueel maar ook sommige met lotgenoten.

De behandeling wordt gegeven op meerdere locaties zoals Drachten, Dokkum, Heerenveen, Leeuwarden, Meppel, Sneek en Emmeloord.

Verwijzing en aanmelding

Voordat u kunt starten met deze behandeling kan een huisarts, medisch specialist, oncoloog of bedrijfsarts u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland.

Meer informatie

Meer weten over de oncologische revalidatiebehandeling? Download dan hiernaast de folder. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen via het contactformulier of tijdens kantooruren bellen naar:

  • Heerenveen: (088) 580 15 83
  • Leeuwarden: (088) 580 15 81
  • Meppel: (088) 580 15 86
  • Sneek: (088) 580 15 82
  • Dokkum: (088) 580 15 84
  • Drachten: (088) 580 15 87
  • Emmeloord: (088) 580 15 88

Wat is oncologische revalidatie?