Handletsel (complex)

Een hand is een ingewikkeld instrument. Klein letsel kan bijv. al effect hebben op de bewegingsmogelijkheid en daarmee bruikbaarheid. Een beperkte handfunctie heeft grote gevolgen voor het dagelijks gebruik thuis, op school of op het werk. Medisch specialistische handletselbehandeling richt zich op het weer zo goed mogelijk gebruiken van de hand bij het verrichten van de dagelijkse werkzaamheden.

Medisch specialistische revalidatiebehandeling

Deze behandeling is bedoeld voor patiënten met complex handletsel bijv. na een ongeval of trauma waarbij pezen, zenuwen of bloedvaten beschadigd zijn. Vaak is deze behandeling voorafgegaan door een operatie door een plastisch chirurg, orthopeed en/of algemeen chirurg. Ook patiënten bij wie nieuwe gewrichten in de hand zijn geplaatst, zijn gebaat bij handrevalidatie.

Doel van de revalidatiebehandeling is een toename van de beweeglijkheid en spierkracht en het optimaal inschakelen van de hand. Soms maken behandelaars gebruik van spalken om bepaalde doelen te bereiken.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland.

Contact

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 088 580 15 80.