Dwarslaesie

Door een (verworven of aangeboren) dwarslaesie zijn zenuwen beschadigd en krijgen spieren geen impulsen meer van de hersenen, waardoor ze verlamd zijn geraakt. Bijna 95% van de mensen met een dwarslaesie kan – ondanks ernstige beperkingen – redelijk zelfstandig leven. Zowel voor mensen met een verworven dwarslaesie als voor mensen met een aangeboren dwarslaesie (spina bifida, ‘open rug’) kan revalidatie zinvol zijn.

Medisch specialistische revalidatiebehandeling

Bij dwarslaesierevalidatie zoekt het behandelteam onder leiding van een revalidatiearts samen met u naar oplossingen voor problemen die u tegenkomt in het dagelijks leven. In sommige gevallen kan training met een looprobot zinvol zijn. Deze robot is beschikbaar op locatie Beetsterzwaag.

Het kan nodig zijn dat u tijdelijk klinisch verblijft op de locatie in Beetsterzwaag. Als dat niet nodig is, revalideert u poliklinisch op één van de andere locaties van Revalidatie Friesland.