DCD

Een kind met Development Coördination Disorder (DCD) heeft duidelijke problemen bij dagelijkse vaardigheden zoals aankleden, eten met mes en vork, gymnastiek, buitenspelen, sport en schrijven. Uiterlijk is er niets afwijkends aan het kind te zien, waardoor veel mensen verwachten dat het kind ‘gewoon’ mee kan doen. Voor een kind met DCD zijn de vaardigheden moeilijk en daarom kan het zijn dat het kind taken ontwijkt, niet met plezier naar school gaat en/of negatief over zichzelf denkt.

Medisch specialistische revalidatiebehandeling of -advies

Een deskundig team beoordeelt onder leiding van een revalidatiearts het gedrag en vaardigheden van uw kind tijdens lichamelijke activiteiten. Ook kan er een Oké-consult afgenomen worden. Revalidatiebehandeling is gericht op training van vaardigheden maar reikt ook handvatten aan voor het verbeteren van het functioneren van het kind zowel op fysiek alsook op mentaal gebied. Zowel voor diagnose als voor advies en/of behandeling, kan Revalidatie Friesland worden ingeschakeld.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland.