Baby-peuter CIMT-BIT

Baby’s kunnen bij (of tijdens) de geboorte een hersen- en of zenuwbeschadiging oplopen. Eén van de gevolgen hiervan kan zijn dat ze één van de beide handen minder goed kunnen gebruiken. Revalidatie Friesland biedt speciaal voor deze kinderen het baby-peuter CIMT-BIT behandelprogramma. Met dit programma leren baby’s en peuters spelenderwijs de minder goede hand of arm beter gebruiken.

Zo vroeg mogelijk beginnen

Wanneer er bij een jong kind verschil zit in het inschakelen en bewegen van de linkerarm of rechterarm en/of hand is het belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met behandelen. Dit om zowel de linker- als rechterarm de kans te geven om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Het baby-peuter CIMT-BIT behandelprogramma kan al worden ingezet bij baby’s vanaf 6 maanden met een (verdenking van) hersen- en/of zenuwbeschadiging zoals Cerebrale Parese of Erbse Parese. Onderzoek wijst uit dat behandeling op jonge leeftijd, ook als er (nog) geen diagnose is, heel zinvol is en het kind helpt in zijn of haar ontwikkeling.

De behandeling

Tijdens het baby-peuter CIMT-BIT behandelprogramma leren baby’s en peuters spelenderwijs de minder goede hand meer en beter te gebruiken. Plezier en uitdaging voor het kind staan tijdens de gehele behandeling voorop. De behandeling vindt thuis plaats in periodes van 8 weken, afgewisseld met 8 weken rust. Om de ontwikkeling van het kind te volgen worden testmomenten gepland op locatie van Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag of Leeuwarden.

Hoofdrol voor ouders

Ouders van het kind spelen een belangrijke rol in de behandeling. Zij spelen thuis iedere dag 30 minuten om de minder goede hand van hun kind te stimuleren. Tijdens het spelen wordt de minder goede hand gestimuleerd en de andere hand verstopt in een sokje. De ouders worden daarin intensief begeleid door de eigen kinderfysiotherapeut en de kinderfysiotherapeut en ergotherapeut van Revalidatie Friesland. De eigen kinderfysiotherapeut komt  tijdens de behandeling één keer per week aan huis om te oefenen.

De therapeuten van Revalidatie Friesland coachen de ouders op afstand op basis van filmpjes van de oefensessies. De doelen voor de behandeling worden gebaseerd op de zorgvraag van de ouders en een spel-test. Alle aspecten van de arm-handfunctie: reiken, grijpen, vasthouden en loslaten komen aan bod.

CIMT-BIT

CIMT staat voor Constraint Induced Movement Therapy en betekent intensief eenhandig oefenen. Hierbij gaat de goede hand in een slofje waardoor de minder goede hand tijdens een eenhandig spel extra wordt geoefend. BIT betekent Bimanual Intensive Therapy en staat voor intensief oefenen met beide handen.

De CIMT-BIT-behandeling is wetenschappelijk bewezen effectief voor jong en oud en wordt bij Revalidatie Friesland inmiddels succesvol ingezet voor kinderen van 0 tot 18 jaar. De baby-peuter Baby CIMT-BIT behandeling is voor kinderen vanaf 6 tot 30 maanden. Voor kinderen tussen de 4-8 jaar is er de Piratengroep. Voor kinderen tussen de 8-12 verzorgen wij de Ik-Hou-van-Holland-week, en voor jongeren van 12-18 jaar wordt jaarlijks een zomerkamp georganiseerd.

Aanmelden

De specialist, huisarts of arts van het consultatiebureau kan uw kind doorverwijzen naar de revalidatiearts. Tijdens het eerste consult kijkt de revalidatiearts of het baby-peuter CIMT-BIT behandelprogramma geschikt is voor uw kind. Voor dit consult komt u naar één van onze locaties in Beetsterzwaag of Leeuwarden. Aan de hand van een observatie en handfunctieonderzoek wordt gekeken welke behandeling het beste past de mogelijkheden van uw kind en gezin.

Vragen?

Ouders met vragen over het behandelprogramma kunnen terecht bij kinderfysiotherapeut Ilse Oosterom via i.oosterom@revalidatie-friesland.nl. Verwijzers kunnen contact opnemen met kinderrevalidatiearts Marja Meinsma via m.meinsma@revalidatie-friesland.nl

Zie ook bij: Cerebrale Parese (CP)