Amputatie

Een amputatie kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een ongeval, diabetes of problemen met de bloedvaten. Het verlies van (delen van) lichaamsdelen vereist een nieuwe balans. Revalidatie kan helpen.

Medisch specialistische revalidatiebehandeling

De behandeling na amputatie richt zich op zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het kunnen hanteren van een prothese is daar vaak een onderdeel van.

Verwijzing en aanmelding

Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland.

Contact

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel tijdens kantooruren naar 088 580 15 80.