Wanneer mag er bezoek komen?

Bezoek is mogelijk in de vrije momenten in je dagprogramma. De tijdstippen zijn afhankelijk van je schooltijden en therapieën. ’s Avonds mag er, afhankelijk van de afspraken, tot 21.00 uur visite langskomen. Als je conditie nog heel slecht is en je veel rust nodig hebt worden er voor jou speciale afspraken gemaakt. Voor kinderen en jongeren met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten worden apart afspraken gemaakt. Dit hoor je bij de intake.Wanneer iemand die op bezoek wil komen een besmettelijke ziekte heeft of kortgeleden heeft gehad, is het in verband met besmettingsgevaar belangrijk dat je met de revalidatiearts overlegt.