Kan ik in MijnRevalidatieFriesland alle informatie uit het medisch dossier inzien?

In Mijn dossier kunt u gedeeltes van het medische gegevens bekijken (correspondentie, behandeldoelen, behandelverslagen en revalidatieplan). Mijn dossier geeft geen volledige inzage in het medisch dossier. Maar u hebt hier wel recht op. Wilt u het medisch dossier lezen? Dan kunt u een kopie opvragen bij het secretariaat.

De onderdelen in het medisch dossier moeten in samenhang beoordeeld worden met andere bevindingen en uitslagen. Ook kunnen er onderdelen zijn die nadere uitleg vragen. We raden u aan niet zelf conclusies te trekken uit uw medische gegevens, maar contact op te nemen met uw revalidatiearts.