Ja, u kunt op verschillende manieren inzage krijgen in uw eigen dossier. U kunt dit via MijnRevalidatieFriesland bekijken of door een kopie op te vragen. Via MijnRevalidatieFriesland kunt u een gedeelte van uw medische gegevens inzien (zoals correspondentie, behandeldoelen en het revalidatieplan). Een kopie van het dossier kunt u opvragen bij het secretariaat. Meer hierover staat beschreven in de folder ‘Patiënt en Recht’.

De onderdelen in uw medisch dossier moeten in samenhang beoordeeld worden met andere bevindingen en uitslagen. Ook kunnen er onderdelen zijn die nadere uitleg vragen. We raden u aan niet zelf conclusies te trekken uit uw medische gegevens, maar contact op te nemen met uw revalidatiearts.

In het dossier van uw kind ziet u bij ‘Mijn gegevens’ onder ‘Mijn machtigingen’ wie nog meer gemachtigd is.

Rechtsboven in het scherm ziet u wie is ingelogd. Aan de linkerkant van het scherm, onder het logo Revalidatie Friesland ziet u naar welk dossier u kijkt.

Als u bent ingelogd op MijnRevalidatieFriesland met uw eigen DigiD kunt u onder ‘Uw machtigingen’ zien voor wie u bent gemachtigd. Dit item staat rechtsonder op de pagina. Of u gaat via tabblad ‘Mijn gegevens’ naar ‘Mijn machtigingen’. Ook hier staat voor wie u gemachtigd bent.

Na het activeren van de machtiging logt u in op MijnRevalidatieFriesland met uw eigen DigiD. Rechtsonder kunt u onder ‘Uw machtigingen’ het dossier van uw kind selecteren. Of kies voor ‘Mijn gegevens’ in de bovenste menubalk. Kies vervolgens voor ‘Mijn machtigingen’. Selecteer het kind voor wie u gemachtigd bent. U kunt nu het medisch dossier van uw kind bekijken. Aan de linkerkant van het scherm ziet u de naam van uw kind staan. Rechts bovenin ziet u uw eigen naam staan. Onder ‘Mijn machtigingen’ ziet u nu wie nog meer gemachtigd is.

Wat wordt ingevuld op MijnRevalidatieFriesland komt in het dossier en is zichtbaar voor het behandelteam. Denk hierbij aan de vragenlijsten, de e-consulten en de aantekeningen.

In Mijn dossier kunt u gedeeltes van het medische gegevens bekijken (correspondentie, behandeldoelen, behandelverslagen en revalidatieplan). Mijn dossier geeft geen volledige inzage in het medisch dossier. Maar u hebt hier wel recht op. Wilt u het medisch dossier lezen? Dan kunt u een kopie opvragen bij het secretariaat.

De onderdelen in het medisch dossier moeten in samenhang beoordeeld worden met andere bevindingen en uitslagen. Ook kunnen er onderdelen zijn die nadere uitleg vragen. We raden u aan niet zelf conclusies te trekken uit uw medische gegevens, maar contact op te nemen met uw revalidatiearts.

Via e-consult kunt u direct een vraag stellen aan de revalidatiearts, zonder dat u daarvoor hoeft te bellen of naar Revalidatie Friesland te komen. U kunt via het e-consult geen vragen stellen aan de behandelaars. Het e-consult is ook niet geschikt voor spoedvragen.

Controleer of de instellingen voor notificaties in MijnRevalidatieFriesland juist zijn ingesteld. Het kan ook zijn dat e-mails van MijnRevalidatieFriesland in uw spam (ongewenste e-mail) terecht komen. Zijn de instellingen juist ingesteld en heeft u de berichten niet in uw spam gevonden, neem dan contact op met de locatie waar de behandeling plaatsvindt.

Met vragen over de behandeling kunt u bij de revalidatiearts of behandelaar terecht. Stuur een e-consult via MijnRevalidatieFriesland naar de revalidatiearts of neem telefonisch contact op met de locatie waar uw kind in behandeling is.

Mogelijkheden MijnRevalidatieFriesland:

  • afspraken en eventuele opname(s) inzien
  • medisch dossier bekijken (correspondentie, behandeldoelen, behandelverslagen en revalidatieplan)
  • een vraag stellen aan de revalidatiearts (e-consult)
  • behandelinformatie lezen
  • persoonlijke gegevens inzien en wijzigen
  • persoonlijke aantekeningen maken

Welke onderdelen precies beschikbaar zijn, is afhankelijk van de locatie en afdeling waar uw kind in behandeling is.

Als uw kind 16 jaar of ouder is, dan kunt u niet meer via een machtiging in het dossier van uw kind kijken. In overleg met uw kind kunt u wel gezamenlijk in het dossier kijken waarbij uw kind inlogt met eigen DigiD.

De machtiging stopt automatisch bij 12 jaar. Er moet een nieuwe machtiging worden aangevraagd, waarbij uw kind meetekent en ermee instemt dat u toegang krijgt tot MijnRevalidatieFriesland. De machtiging stopt ook automatisch bij 16 jaar. Het kind heeft vanaf 16 jaar uitsluitend zelf toegang. Machtigen is niet meer mogelijk.

Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) heeft een kind tussen 12 en 16 jaar recht op volledige informatie. Zowel kind als ouders moeten toestemming geven over een behandeling. Volgens de WGBO is een kind vanaf 16 jaar gelijk aan een volwassene. Het kind mag dus zelf beslissen over zijn behandeling. Instemming van de ouder is niet nodig.

U kunt alleen gemachtigd worden als u het ouderlijk gezag heeft. Het aanvragen van een machtiging kan alleen persoonlijk bij Revalidatie Friesland met een machtigingsformulier. Zowel uzelf als uw kind moeten bij de aanvraag aanwezig zijn. U doet de aanvraag bij de receptie. Neem uw identiteitsbewijs en dat van uw kind mee. Als beide ouders gemachtigd willen worden, dan moet u allebei een machtigingsformulier invullen en een geldig identiteitsbewijs meenemen. Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan ondertekent uw kind het formulier ook om ermee in te stemmen dat u als ouder toegang krijgt. De medewerker registreert de machtiging in het elektronisch patiëntendossier.

Alleen voor ouders van kinderen die bij Revalidatie Friesland in behandeling zijn. Ouders kunnen alleen gemachtigd worden als zij het ouderlijk gezag hebben.

Voor het inloggen op MijnRevalidatieFriesland is DigiD nodig. DigiD is strikt persoonlijk. Daarnaast  beschikken veel kinderen niet over DigiD. Daarom biedt Revalidatie Friesland machtigingen voor ouders, zodat zij via hun eigen DigiD inloggen op MijnRevalidatieFriesland en daar het dossier van hun kind kunnen bekijken.

  • Kinderen tot 12 jaar: de ouders kunnen toegang tot MijnRevalidatieFriesland van hun kind krijgen via een machtiging.
  • Kinderen van 12-16 jaar: kinderen hebben zelf toegang tot MijnRevalidatieFriesland met hun eigen DigiD. Ouders kunnen toegang krijgen met een machtiging als het kind daarvoor toestemming geeft.
  • Kinderen vanaf 16 jaar hebben uitsluitend zelf toegang.

Deze leeftijdsgrenzen zijn vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Machtigingen vervallen automatisch op de leeftijd van 12 en 16 jaar.

Ja, dat is mogelijk. De indeling van het portaal ziet er iets anders uit, dan bij gebruik op een pc of tablet. Zo vindt u de menu-items in de vorm van tabbladen niet aan de bovenzijde van de pagina, maar aan de rechterkant van de pagina in een uitrolvenster.

Soms vragen wij patiënten een vragenlijst in te vullen ter voorbereiding van een afspraak.

Controleer of de instellingen voor notificaties in MijnRevalidatieFriesland juist zijn ingesteld. Het kan ook zijn dat e-mails van MijnRevalidatieFriesland in uw spam (ongewenste e-mail) terecht komen. Zijn de instellingen juist ingesteld en heeft u de berichten niet in uw spam gevonden, neem dan contact op met de locatie waar u in behandeling bent.

Alle patiënten voor wie een afspraak staat gepland of die in het verleden een afspraak bij RevalidatieFriesland hebben gehad, kunnen inloggen op MijnRevalidatieFriesland.

Nee, het is op dit moment niet mogelijk om een bijlage toe te voegen aan een e-consult.

U krijgt binnen vijf werkdagen antwoord van uw revalidatiearts. Let op: het e-consult is niet geschikt voor spoed. Bel bij spoed altijd naar de locatie waar u in behandeling bent of de huisarts.

Via e-consult kunt u direct een vraag stellen aan uw revalidatiearts, zonder dat u daarvoor hoeft te bellen of naar Revalidatie Friesland te komen. U kunt via het e-consult geen vragen stellen aan uw behandelaars. Het e-consult is ook niet geschikt voor spoedvragen.

In Mijn dossier kunt u gedeeltes van uw medische gegevens bekijken (correspondentie, behandeldoelen, behandelverslagen en revalidatieplan). Mijn dossier geeft geen volledige inzage in uw medisch dossier. Maar u hebt hier wel recht op. Wilt u uw medisch dossier lezen? Dan kunt u een kopie opvragen bij het secretariaat.

De onderdelen in uw medisch dossier moeten in samenhang beoordeeld worden met andere bevindingen en uitslagen. Ook kunnen er onderdelen zijn die nadere uitleg vragen. We raden u aan niet zelf conclusies te trekken uit uw medische gegevens, maar contact op te nemen met uw revalidatiearts.

Alle patiënten die voor een consult of behandeling bij Revalidatie Friesland zijn geweest, en bij wie het legitimatiebewijs is gecontroleerd en geregistreerd, kunnen inloggen in MijnRevalidatieFriesland. Correspondentie wordt getoond vanaf 7 april 2017.

MijnRevalidatieFriesland werkt goed op de laatste versies van Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari en Android Browser.

U kunt MijnRevalidatieFriesland gebruiken op:
• Windows computer (Windows 7 of hoger)
• Apple computer (MacBook, iMac)
• Tablets (iPad vanaf versie 2, iPad mini, Nexus 7, Samsung Tab)
• Smartphone

U moet dan wel de juiste browser gebruiken.

Wat u invult op MijnRevalidatieFriesland komt in uw dossier en is zichtbaar voor uw behandelteam. Denk hierbij aan de vragenlijsten, de e-consulten en de aantekeningen.

Wij gaan op een veilige manier met uw digitale gegevens om, conform de Wet bescherming persoonsgegevens. U kunt zelf bijdragen aan een veilig gebruik van MijnRevalidatieFriesland. Bekijk onze tips.

Bepaal of het probleem te maken heeft met uw DigiD. Ga in dat geval naar de website van DigiD. Voor technische problemen kunt u terecht bij de helpdesk. De helpdesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op (088) 580 15 80.

Als u geen gebruik maakt van MijnRevalidatieFriesland wordt u na 15 minuten automatisch uitgelogd. Gegevens worden niet automatisch opgeslagen. Bent u bijvoorbeeld bezig met het invullen van een vragenlijst en u wordt automatisch uitgelogd, dan moet u de vragenlijst opnieuw invullen.

Klik op de knop ‘Inloggen’ op onze website (rechtsboven) en log in met uw DigiD met sms-functie of de DigiD app.

• een computer of tablet met internetfunctie
• een DigiD met sms-functie of de DigiD app
• een mobiele telefoon

Alle ingestelde maatregelen om het coronavirus  in te dammen, hebben ook gevolgen voor het mee-eten van bezoekers in ons restaurant. Mee-eten is op dit moment niet mogelijk. Samen eten verbindt en samen eten is gezellig. We vinden het daarom ook heel vervelend om de mogelijkheden om samen te eten in te perken.

Wie stilte zoekt of even tot zichzelf wil komen, kan altijd terecht in het stiltecentrum. Deze openbare ruimte biedt iedereen, ongeacht levensovertuiging, een veilige plaats om zich even terug te trekken. In de ruimte kunt u eventueel ook bidden, mediteren of bezinnen. Het stiltecentrum bevindt zich op de begane grond vlakbij de hoofdingang.

Alle ingestelde maatregelen om het coronavirus  in te dammen, hebben nu ook gevolgen voor het mee-eten van bezoekers in ons restaurant. Op dit moment is het mee-eten van bezoek niet toegestaan. Samen eten verbindt en samen eten is gezellig. We vinden het daarom ook heel vervelend om de mogelijkheden om samen te eten in te perken.

Er zijn verschillende huisregels als u verblijft in Beetsterzwaag.  De regels die op u van toepassing zijn krijgt u voorafgaand aan uw opname te horen. Hierbij valt te denken aan richtlijnen voor alcoholgebruik, internet, parkeren, rust op de afdeling, afspraken over het gebruik van mobieltjes tijdens de maaltijden en bezoek.

Revalidatie Friesland biedt verschillende revalidatiebehandelingen bij allerlei ziektebeelden, beperkingen en diagnoses. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen klinisch en poliklinisch worden behandeld. Revalidatie Friesland heeft verschillende spreekuur- en behandellocaties. Informatie over onze behandelingen en producten vindt u onder revalidatiemogelijkheden.

In een team werken verschillende behandelaars samen, onder leiding van een revalidatiearts. De patiënt werkt samen met dit team aan het opheffen of verminderen van zijn of haar beperkingen of leert ‘ermee om te gaan’. Dit alles met als doel om de patiënt weer te laten deelnemen aan de samenleving. Ook ‘werk’ en ‘school’ zijn vaak onderdeel hiervan.

Specifieke geriatrische revalidatiezorg in een verpleeghuis is gericht op een specifieke, kwetsbare doelgroep met meerdere problemen. Deze zorg is gericht op herstel en/of verbetering van functioneren. Dit wordt vaak geleverd in de keten ziekenhuis – verpleeghuis – verzorgingshuis of in de thuissituatie. De medische begeleiding is in handen van een specialist ouderengeneeskunde.

Indien mogelijk ga je in het weekend naar huis. Als dit niet mogelijk is dan blijf je in het revalidatiecentrum. Soms wordt besloten dat je het eerste weekend na opname in het revalidatiecentrum blijft om beter te kunnen inschatten of weekendverlof verantwoord en haalbaar is. In het weekend worden er geen therapieën gepland al kan het wel gebeuren dat je oefeningen of opdrachten mee krijgt van de behandelaars. Als je naar huis mag kun je vrijdag vanaf 17 uur of na je laatste therapie opgehaald worden en we verwachten je zondagavond vóór 21 uur weer terug. In overleg mag je soms maandag om 9 uur terugkomen.

Naast de huiskamer is een speelkamer. Hier kun je onder andere spelen, spelletjes doen en muziek maken. Er is een computerruimte waar ook een Wii staat. Op de afdeling is een airhockeytafel en een tafeltennistafel. Als je even al je energie kwijt wilt kun je je (in overleg) uitleven op een boks-paal. Afhankelijk van je mogelijkheden kun je met of zonder verpleging er op uit in het dorp, park of bos.

Iedereen die in staat is een schoolprogramma te volgen gaat gedeeltelijk of de gehele dag naar School Lyndensteyn. Hier kijken ze welke klas het beste bij je past. Hierbij is er meestal ook overleg met je eigen school. Als je opgenomen wordt, hoor je zo snel mogelijk in welke klas je les gaat krijgen. Ook wordt gekeken of je meteen hele dagen naar school kunt of dat dit langzaam opgebouwd moet worden. Naar school gaan is ook mogelijk als je nog bedlegerig bent. Je wordt dan gewoon met bed en al naar de klas gebracht. School Lyndensteyn is de mytyl/tyltylschool die verbonden is aan het revalidatiecentrum. Basisschoolkinderen worden geplaatst in een bijpassende klas van de onderbouw. Er zijn voor alle leeftijden klassen voor kinderen met een gemiddeld leerniveau en ook klassen met een lager leerniveau. Middelbare scholieren of MBOers worden geplaatst in de schakel- en oriëntatieklas. Je volgt zoveel mogelijk je schoolprogramma van je eigen school. De leraren van school Lyndensteyn houden contact met de leraren van je eigen school.

Het antwoord op deze vraag is voor iedereen weer anders. Soms wordt bij de opname afgesproken hoeveel weken je gaat revalideren. Meestal is de precieze einddatum niet bij het begin bekend. We stemmen gedurende de revalidatie met jou en je ouders af wat je allemaal moet kunnen om weer thuis te kunnen wonen. Hierop gaan we ons dan in de behandeling richten.

Er zijn verschillende huisregels, de regels die op jou van toepassing zijn krijg je bij opname te horen. Hierbij valt te denken aan regels voor bedtijd en rust op de afdeling, afspraken over het gebruik van mobieltjes tijdens de maaltijden, corveetaken en bezoek.

Er zijn veel verschillende therapieën mogelijk; fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, zwemmen, paardrijden, sporten, muziektherapie, speltherapie. Afhankelijk van het revalidatieprogramma krijgen jij en je ouders te maken met verschillende behandelaars zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, psychologen, orthopedagogen, muziektherapeuten, agogisch medewerkers, bewegingsagogen, geestelijk verzorger, verpleegkundigen en de revalidatie arts. Je krijgt zoveel mogelijk te maken met een vast behandelteam, op de afdeling krijg je een verpleegkundige toegewezen die jou begeleid en eerste aanspreekpunt is. Meer weten over wat revalidatie is? Bekijk dan dit filmpje.

Het ontbijt is tussen 7.30 en 9.00 uur in de huiskamer. Daarna gaat iedereen naar therapie of school, je volgt je eigen revalidatieprogramma. Hierin kunnen ook rusttijden voorkomen. Tussen de middag is er een gezamenlijke broodmaaltijd in de huiskamer en daarna volgt iedereen weer zijn eigen programma. Na schooltijd is de huiskamer het centrale punt voor ontspanning en het ontvangen van visite. Tot 17.00 uur kun je therapie hebben. Daarna volgt de gezamenlijke warme avondmaaltijd. De bedtijd is afhankelijk van je leeftijd en conditie.

Er zijn één en tweepersoonskamers. Bij de indeling van de kamer wordt rekening gehouden met je leeftijd en conditie. In de slaapkamer heb je je eigen kast, kluisje en een televisie. Je mag spulletjes van thuis meenemen om je kamer gezelliger te maken. Bij de kamers zijn (aangepaste) toiletten en badkamers. Op de afdeling zijn twee huiskamers en een speelkamer. De huiskamer is het centrale ontmoetingspunt, er wordt gezamenlijk gegeten met de andere kinderen en jongeren en je kunt er spelletjes doen, televisie kijken en kletsen met andere patiënten en visite.

De leeftijd van de kinderen en jongeren die zijn opgenomen kan variëren van 0 tot 20 jaar. De kans is groot dat je leeftijdsgenoten treft. Bij de therapieën en op school tref je zeker leeftijdsgenoten, daar zie je kinderen en jongeren die poliklinisch worden behandeld.

Er zijn op de afdeling computers en laptops die je kunt gebruiken voor mail of sociale media. Je familie en vrienden kunnen ook op bezoek komen, dan kun je ze laten zien waar je verblijft en wat je allemaal moet doen in je revalidatie. Er worden afspraken met jou gemaakt over het gebruik van mobiele telefoon, laptop, tablet of computers.

Dat mag! Er zijn wel spelregels over het gebruik.

Op de afdeling wordt om 17:15 uur warm gegeten. Wanneer je ouders willen blijven eten, dan kun je in overleg met de verpleging samen met hen eten in het restaurant. Dit moet wel vooraf gereserveerd en betaald worden.

Er mag een van je ouders bij je op de kamer slapen. Je ouders kunnen ook, tegen een kleine vergoeding, in de Ronald McDonald Hoeve logeren. Deze is naast het revalidatiecentrum.

Bezoek is mogelijk in de vrije momenten in je dagprogramma. De tijdstippen zijn afhankelijk van je schooltijden en therapieën. ’s Avonds mag er, afhankelijk van de afspraken, tot 21.00 uur visite langskomen. Als je conditie nog heel slecht is en je veel rust nodig hebt worden er voor jou speciale afspraken gemaakt. Voor kinderen en jongeren met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten worden apart afspraken gemaakt. Dit hoor je bij de intake.Wanneer iemand die op bezoek wil komen een besmettelijke ziekte heeft of kortgeleden heeft gehad, is het in verband met besmettingsgevaar belangrijk dat je met de revalidatiearts overlegt.

De kosten van de revalidatiebehandeling of een consult bij de revalidatiearts zijn voor rekening van uw zorgverzekeraar. Omdat u gebruik maakt van medisch specialistische zorg kan het zijn dat uw eigen risico moet worden ingezet. Lees meer informatie over de kosten van revalidatie en het eventuele effect op uw eigen risico.

Voor meer informatie over uw eigen risico kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.