Veelgestelde vragen MijnRevalidatieFriesland

Ja, u kunt op verschillende manieren inzage krijgen in uw eigen dossier. U kunt dit via MijnRevalidatieFriesland bekijken of door een kopie op te vragen. Via MijnRevalidatieFriesland kunt u een gedeelte van uw medische gegevens inzien (zoals correspondentie, behandeldoelen en het revalidatieplan). Een kopie van het dossier kunt u opvragen bij het secretariaat. Meer hierover staat beschreven in de folder ‘Patiënt en Recht’.

De onderdelen in uw medisch dossier moeten in samenhang beoordeeld worden met andere bevindingen en uitslagen. Ook kunnen er onderdelen zijn die nadere uitleg vragen. We raden u aan niet zelf conclusies te trekken uit uw medische gegevens, maar contact op te nemen met uw revalidatiearts.

Rechtsboven in het scherm ziet u wie is ingelogd. Aan de linkerkant van het scherm, onder het logo Revalidatie Friesland ziet u naar welk dossier u kijkt.

Als u bent ingelogd op MijnRevalidatieFriesland met uw eigen DigiD kunt u onder ‘Uw machtigingen’ zien voor wie u bent gemachtigd. Dit item staat rechtsonder op de pagina. Of u gaat via tabblad ‘Mijn gegevens’ naar ‘Mijn machtigingen’. Ook hier staat voor wie u gemachtigd bent.

Na het activeren van de machtiging logt u in op MijnRevalidatieFriesland met uw eigen DigiD. Rechtsonder kunt u onder ‘Uw machtigingen’ het dossier van uw kind selecteren. Of kies voor ‘Mijn gegevens’ in de bovenste menubalk. Kies vervolgens voor ‘Mijn machtigingen’. Selecteer het kind voor wie u gemachtigd bent. U kunt nu het medisch dossier van uw kind bekijken. Aan de linkerkant van het scherm ziet u de naam van uw kind staan. Rechts bovenin ziet u uw eigen naam staan. Onder ‘Mijn machtigingen’ ziet u nu wie nog meer gemachtigd is.

Wat wordt ingevuld op MijnRevalidatieFriesland komt in het dossier en is zichtbaar voor het behandelteam. Denk hierbij aan de vragenlijsten, de e-consulten en de aantekeningen.

In Mijn dossier kunt u gedeeltes van het medische gegevens bekijken (correspondentie, behandeldoelen, behandelverslagen en revalidatieplan). Mijn dossier geeft geen volledige inzage in het medisch dossier. Maar u hebt hier wel recht op. Wilt u het medisch dossier lezen? Dan kunt u een kopie opvragen bij het secretariaat.

De onderdelen in het medisch dossier moeten in samenhang beoordeeld worden met andere bevindingen en uitslagen. Ook kunnen er onderdelen zijn die nadere uitleg vragen. We raden u aan niet zelf conclusies te trekken uit uw medische gegevens, maar contact op te nemen met uw revalidatiearts.

Via e-consult kunt u direct een vraag stellen aan de revalidatiearts, zonder dat u daarvoor hoeft te bellen of naar Revalidatie Friesland te komen. U kunt via het e-consult geen vragen stellen aan de behandelaars. Het e-consult is ook niet geschikt voor spoedvragen.

Controleer of de instellingen voor notificaties in MijnRevalidatieFriesland juist zijn ingesteld. Het kan ook zijn dat e-mails van MijnRevalidatieFriesland in uw spam (ongewenste e-mail) terecht komen. Zijn de instellingen juist ingesteld en heeft u de berichten niet in uw spam gevonden, neem dan contact op met de locatie waar de behandeling plaatsvindt.

Met vragen over de behandeling kunt u bij de revalidatiearts of behandelaar terecht. Stuur een e-consult via MijnRevalidatieFriesland naar de revalidatiearts of neem telefonisch contact op met de locatie waar uw kind in behandeling is.

Mogelijkheden MijnRevalidatieFriesland:

  • afspraken en eventuele opname(s) inzien
  • medisch dossier bekijken (correspondentie, behandeldoelen, behandelverslagen en revalidatieplan)
  • een vraag stellen aan de revalidatiearts (e-consult)
  • behandelinformatie lezen
  • persoonlijke gegevens inzien en wijzigen
  • persoonlijke aantekeningen maken

Welke onderdelen precies beschikbaar zijn, is afhankelijk van de locatie en afdeling waar uw kind in behandeling is.

Als uw kind 16 jaar of ouder is, dan kunt u niet meer via een machtiging in het dossier van uw kind kijken. In overleg met uw kind kunt u wel gezamenlijk in het dossier kijken waarbij uw kind inlogt met eigen DigiD.

De machtiging stopt automatisch bij 12 jaar. Er moet een nieuwe machtiging worden aangevraagd, waarbij uw kind meetekent en ermee instemt dat u toegang krijgt tot MijnRevalidatieFriesland. De machtiging stopt ook automatisch bij 16 jaar. Het kind heeft vanaf 16 jaar uitsluitend zelf toegang. Machtigen is niet meer mogelijk.

Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) heeft een kind tussen 12 en 16 jaar recht op volledige informatie. Zowel kind als ouders moeten toestemming geven over een behandeling. Volgens de WGBO is een kind vanaf 16 jaar gelijk aan een volwassene. Het kind mag dus zelf beslissen over zijn behandeling. Instemming van de ouder is niet nodig.

U kunt alleen gemachtigd worden als u het ouderlijk gezag heeft. Het aanvragen van een machtiging kan alleen persoonlijk bij Revalidatie Friesland met een machtigingsformulier. Zowel uzelf als uw kind moeten bij de aanvraag aanwezig zijn. U doet de aanvraag bij de receptie. Neem uw identiteitsbewijs en dat van uw kind mee. Als beide ouders gemachtigd willen worden, dan moet u allebei een machtigingsformulier invullen en een geldig identiteitsbewijs meenemen. Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan ondertekent uw kind het formulier ook om ermee in te stemmen dat u als ouder toegang krijgt. De medewerker registreert de machtiging in het elektronisch patiëntendossier.

Alleen voor ouders van kinderen die bij Revalidatie Friesland in behandeling zijn. Ouders kunnen alleen gemachtigd worden als zij het ouderlijk gezag hebben.

Voor het inloggen op MijnRevalidatieFriesland is DigiD nodig. DigiD is strikt persoonlijk. Daarnaast  beschikken veel kinderen niet over DigiD. Daarom biedt Revalidatie Friesland machtigingen voor ouders, zodat zij via hun eigen DigiD inloggen op MijnRevalidatieFriesland en daar het dossier van hun kind kunnen bekijken.

  • Kinderen tot 12 jaar: de ouders kunnen toegang tot MijnRevalidatieFriesland van hun kind krijgen via een machtiging.
  • Kinderen van 12-16 jaar: kinderen hebben zelf toegang tot MijnRevalidatieFriesland met hun eigen DigiD. Ouders kunnen toegang krijgen met een machtiging als het kind daarvoor toestemming geeft.
  • Kinderen vanaf 16 jaar hebben uitsluitend zelf toegang.

Deze leeftijdsgrenzen zijn vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Machtigingen vervallen automatisch op de leeftijd van 12 en 16 jaar.

Ja, dat is mogelijk. De indeling van het portaal ziet er iets anders uit, dan bij gebruik op een pc of tablet. Zo vindt u de menu-items in de vorm van tabbladen niet aan de bovenzijde van de pagina, maar aan de rechterkant van de pagina in een uitrolvenster.

Alle patiënten voor wie een afspraak staat gepland of die in het verleden een afspraak bij RevalidatieFriesland hebben gehad, kunnen inloggen op MijnRevalidatieFriesland.

Nee, het is op dit moment niet mogelijk om een bijlage toe te voegen aan een e-consult.

MijnRevalidatieFriesland werkt goed op de laatste versies van Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari en Android Browser.

U kunt MijnRevalidatieFriesland gebruiken op:
• Windows computer (Windows 7 of hoger)
• Apple computer (MacBook, iMac)
• Tablets (iPad vanaf versie 2, iPad mini, Nexus 7, Samsung Tab)
• Smartphone

U moet dan wel de juiste browser gebruiken.

Bepaal of het probleem te maken heeft met uw DigiD. Ga in dat geval naar de website van DigiD. Voor technische problemen kunt u terecht bij de helpdesk. De helpdesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op (088) 580 15 80.

Klik op de knop ‘Inloggen’ op onze website (rechtsboven) en log in met uw DigiD met sms-functie of de DigiD app.

• een computer of tablet met internetfunctie
• een DigiD met sms-functie of de DigiD app
• een mobiele telefoon