MijnRevalidatieFriesland

Als patiënt van Revalidatie Friesland heeft uw kind toegang tot MijnRevalidatieFriesland. Een online omgeving die veilig inzicht geeft in de medische gegevens van uw kind.

Mogelijkheden MijnRevalidatieFriesland:

 • afspraken en eventuele opname(s) inzien
 • medisch dossier bekijken (correspondentie, behandeldoelen, behandelverslagen en revalidatieplan)
 • vragenlijsten invullen
 • een vraag stellen aan de revalidatiearts (e-consult)
 • behandelinformatie lezen
 • persoonlijke gegevens inzien en wijzigen
 • persoonlijke aantekeningen maken

Wie heeft toegang?

 • Kinderen tot 12 jaar: de ouders krijgen toegang tot MijnRevalidatieFriesland van hun kind via een machtiging.
 • Kinderen van 12-16 jaar: kinderen krijgen zelf toegang tot MijnRevalidatieFriesland, met hun eigen DigiD. Ouders kunnen ook toegang krijgen met een machtiging als het kind daarvoor toestemming geeft.
 • Vanaf 16 jaar hebben kinderen uitsluitend zelf toegang.

Deze leeftijdsgrenzen zijn vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Machtiging

U kunt alleen gemachtigd worden als u het ouderlijk gezag heeft. Het aanvragen van een machtiging verloopt via de website van DigiD. Ga naar www.machtigen.digid.nl om uw machtiging te regelen.

Log in met DigiD

Om veilig in te loggen heeft u het volgende nodig:

 • computer, laptop of tablet met internet
 • DigiD app
 • mobiele telefoon

Inloggen op MijnRevalidatieFriesland
Wetgeving schrijft voor dat voor medische gegevens een DIGID-inlog met DigiD-app met ID-controle noodzakelijk is. Hieronder leggen wij u uit hoe u kunt inloggen. 

 • Klik bovenaan deze pagina op ‘Inloggen’. Kies voor de optie ‘Inloggen op MijnRevalidatieFriesland’
 • Klik op ‘DigiD’, of ‘DigiD machtigen’ wanneer u als gemachtigde inlogt.
 • Klik nogmaals op ‘Inloggen’
 • U komt nu in de DigiD omgeving. Kies voor inloggen met de DigiD app.
 • Vul dan uw DigiD gebruikersnaam in en klik op de knop ‘Volgende’.
 • Scan vervolgens de QR-code met de DigiD app, kies in de app voor ‘Inloggen’ en voer uw pincode in.
 • U heeft nu toegang tot uw medische gegevens in MijnRevalidatieFriesland.

Wanneer u voor de eerste keer inlogt, vraagt DigiD een eenmalige ID-check. Houd daarom uw identiteitsbewijs bij de hand.

Geen DigiD of DigiD met sms-functie
Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen op www.digid.nl. Om MijnRevalidatieFriesland te kunnen gebruiken, moet u over een DigiD app beschikken. Dit is veiliger in gebruik. Op www.digid.nl kunt u uw DigiD-gegevens bekijken en uitbreiden. Daar leest u ook meer over het gebruik van de DigiD app.